קרקעות – שורשים – הזרוע הישראלית של חברת ברזיל ישראל

השקעה עם שורשים, הזרוע הישראלית של חברת הנדל"ן ברזיל-ישראל

צור קשר

מגדל ב.ס.ר 3, קומה 26 בני ברקרחוב מצדה 9

9:00 - 19:00ראשון עד חמישי

03-6019000info@shorashym.co.il

היום שאחרי הפשרת הקרקע

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

לאחר הפשרת הקרקע יש לבעלים מספר אפשרויות למימוש הקרקע.

באמצעות תכנון נכון ניתן יהיה להשביח את התמורות ולצמצם בשיעורים ניכרים את העלויות הצפויות, כדוגמא:

 • מכירת הקרקע לצד ג'
 • התקשרות בעסקת קומבינציה עם קבלן שיבנה בקרקע ויתחלק עימו באחוזים מהמבנה
 • רכישת שירותי בנייה מקבלן

פרדס חנה מושבה ירוקה עם עתיד ורוד

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות
מחוז: חיפה
מעמד מוניציפאלי: מועצה מקומית
תאריך ייסוד: פרדס חנה- 1929  כרכור- 1913
סוג יישוב: עירוני
אוכלוסייה (נכון ל-2010): 32,433
שינוי בגודל האוכלוסייה: 3.8% לשנה
צפיפות אוכלוסייה: 1,435 קמ"ר
תחום שיפוט: 22,956 דונם
כבישים: הכניסה למושבה פרדס חנה – כרכור יושבת על כביש 65.
נמצאת כ-5 דקות נסיעה מכביש החוף, כביש 6 וכביש 4.
רכבת: המושבה ממוקמת בסמוך למסילה הראשית של רכבת ישראל. קו תל אביב-חיפה,
בתחנת הרכבת קיסריה – פרדס חנה עוצרות בימי חול כ-20 רכבות מאספות מכיוון דרום, וקרוב ל-30 לכיוון צפון.  קרא עוד

חדרה פספסנו את הרכבת

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

קרקע חקלאית להשקעה בחדרה, איך פספסנו את הרכבת?

תוכנית המתאר של חדרה כפי שפורסמה ב6.7.2011 אושרה ומאפשרת בנייה באלפי דונמים אשר הוגדרו בעבר כשטחים חקלאיים.

אפשר להגיד שפספסנו את הרכבת

קרא עוד

חברת הניהול היא הגוף המוביל את תהליך ההפשרה

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

חברת הניהול עוסקת בכל הנוגע לעניינים הנוגעים לניהול תהליך הפשרת הקרקע. חברת הניהול מתחייבת לבצעה את תפקידה במקצועיות, מיומנות, תום לב וברמה ובאיכות גבוהים.

מתן שירותי הניהול חל ממועד כניסתו לתוקף של הסכם המכר, ועד למועד אישור התוכנית.

קרא עוד

פטור ממס שבח והיטל השבחה

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות
 • שר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו, כי לא תחול לגביהם חובת תשלום היטל השבחה.
 • השבחה במקרקעין למגורים הנכללים באזור שיקום.
 • השבחה במקרקעין של מוסד לחינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט או במקרקעין של הקדש ציבורי שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים.
 • זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון.
 • השבחה במקרקעין שבעליהם החזיקו בהם ערב ההשבחה עשר שנים לפחות, והם משמשים לבניה או להרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו וההשבחה נובעת מתוכנית שאושרה.
 • פטור מהיטל השבחה במקרה של בניית דירת מגורים בשטח של עד 140 מ"ר, ואם בעל המקרקעין או קרובו מתכוונים להתגורר בדירה שתבנה למשך תקופה שלא תפחת מ-4 שנים.

קרא עוד

מילון מונחי יסוד

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

ייעודי קרקע

הגדרת סוג הפעילות שיתקיים בשטח מסוים, למשל: מגורים, תעסוקה, בניינים, מוסדות ציבור ועוד.
הייעוד מסומן בתשריט התוכנית ומוגדר בהוראות התוכנית.

קרא עוד

תמ"א 3 תוכנית מתאר ארצית לכבישים

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

תמא 3 היא תוכנית מתאר ארצית לכבישים, אשר לה מספר מטרות, והם:

 • להתוות את רשת הדרכים הארצית.
 • לקבוע מידרג ותיפקוד של דרכים וקטעי דרך ברמה ארצית.
 • לחייב את מערכת התוכניות שלפי פרק ג' בחוק – לקבוע ולשמור את רצועות הקרקע עבור רשת הדרכים הארצית.
 • לקבוע הנחיות לעריכת תוכניות לדרכים.
 • לקבוע כללים למניעת מפגעים סביבתיים ולשמירת הנוף בכל הקשור להתווית דרכים, לסלילתן ולשימוש בהן.
 • לקבוע כללים לדרכים נופיות.
 • לתחום את הסטיות המותרות.

כביש ארצי מוגדר ככלל הדרכים המהירות, הפרבריות המהירות, הראשיות והאזוריות.

קרא עוד

תוכנית מתאר מקומית

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

תוכנית מתאר מקומית היא תוכנית המנחה את כיווני הפיתוח של יישוב שלם.

התוכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע עיקריים (מגורים, מסחר, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד) והוראות לגבי שימושים מותרים האפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים.

תוכנית המתאר הינה מסמך סטטוטורי, המורכב מהוראות התוכנית, מתשריט התוכנית, וברוב המקרים נספחים נוספים כדוגמת נספח תנועה, תשתיות וכו'.
לתוכנית יש תוקף של חוק. בכדי לשנות תוכנית שאושרה יש צורך ביצירת תוכנית חדשה המבטלת או משנה את התוכנית המאושרת.

מיקום החלקה גוש 10108 חלקה 56

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

מגרשים להשקעה בפרדס חנה-כרכור
רק אצלנו תקבל התחייבות לקידום הפשרה

קרא עוד

תמ"מ 6 תוכנית מתאר מחוזית

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

תכנית המתאר למחוז חיפה: חדרה עד עכו
תמ"מ 6 נכתבה על ידי משרד הפנים ומשרד הבינוי לאחר התייעצות עם מומחים לתחום התכנון העירוני. מדובר למעשה על תכנית המתאר למחוז חיפה, הכוללת את אזור חדרה עד עכו. התכנית קובעת הוראות לגבי ייעוד הקרקע בכל אזור ולכן ניתן להיעזר בה לצורך בדיקת כדאיות של רכישת קרקעות חקלאיות המיועדות להפשרה.
תמ"מ 6 נחשבת יוצאת דופן באטרקטיביות שלה וזאת בגלל העובדה שמדובר על איזור אשר עתיד להיות מאוכלס באופן אינטנסיבי. רוב הקרקעות במרכז הופשרו ומספר העתודות הצטמצם משמעותית בשנים האחרונות, מה שהופך את הקרקעות בחדרה, פרדס חנה, בנימינה, זכרון יעקב והמושבים בסביבה לבעלות פוטנציאל רווח גבוה.
קרא עוד

תמ"א 35 תוכנית מתאר ארצית

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

במהלך שנות ה-90 התקבלה החלטה עקרונית לחלק את הקרקעות המיועדות להפשרה ע"פ תוכניות מתאר ארציות (תמ"א 35 שאושרה בסוף שנת 2005) ומטרתה לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים.

התהליך נעשה עם שימת דגש על פיתוח הערים, קידומה של התחבורה הציבורית, חידושם ופיתוחם של הישובים הקיימים, תוך השקעה בצמצום הפערים בחברה, ושמירה על איכות הסביבה, וכן תוכניות מתאר מחוזיות הכוללות צפי אחוזי גידול התושבים, וצרכי הייעוד כגון: משקל נכון בין מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחים ירוקים.

קרא עוד

ערך קרקע

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

כיצד בודקים ערך של קרקע
השאלה העיקרית העולה בעת בדיקת כדאיות השקעה בקרקע חקלאית היא מהו ערך הקרקע הנוכחי ומה צפוי להיות הערך לאחר תהליך ההפשרה.

קרא עוד

הפשרת קרקעות

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

מדריך להפשרת קרקעות
הפשרת קרקעות היא למעשה שינוי ייעודה של קרקע מסוימת. לרוב מדובר על קרקע לחקלאות אשר מקבלת את האישורים הנדרשים והופכת לקרקע לבנייה. לאחר ההפשרה ניתן להשתמש בקרקע לצורך הקמת שטחי מגורים, קניות או מסחר.
מטבע הדברים ומתוך שיקולים של ביקוש והיצע, ערכה של קרקע חקלאית נמוך בהרבה מאשר הערך הגבוה של קרקע מופשרת.

הפשרת קרקעות על ידי הממשלה מהווה מצד אחד אמצעי פיקוח, אך מצד שני היא גם בסיס להתרחבות האוכלוסייה. יזמים ולקוחות פרטיים אשר רוכשים קרקע המיועדת להפשרה עשויים להניב רווחים של מאות אחוזים.
קרא עוד

קרקע חקלאית למכירה – בעלות פרטית לעומת בעלות של המדינה

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

קרקע חקלאית למכירה – בעלות פרטית לעומת בעלות של המדינה

בעלות פרטית על קרקע חקלאית מקלה על תהליכי ההפשרה. לעומת זאת, קרקע אשר נמצאת בבעלות של מנהל מקרקעי ישראל ניתנת להפשרה רק בכפוף לתנאי פיצוי מסוימים. על מנת להבין את ההבדלים בין קרקע חקלאית המיועדת למכירה תחת כל אחד מסוגי הבעלויות, כדאי להגדיר את הגוף אותו הזכרנו, אשר נושא באחריות מטעם המדינה על הקרקעות – מנהל מקרקעי ישראל.

קרא עוד

תוכנית בניין עיר (תב"ע)

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

תוכנית בניין עיר (תב"ע)

ראשי התיבות של תב"ע מייצגים את המונח "תוכנית בניין עיר", אשר תפקידה הוא להסדיר את השימוש בקרקע בכל שטח נתון בתחומי מדינת ישראל. החוק מתייחס אל תוכניות מן הסוג הזה גם בשם תכנית מתאר ולכן כדאי להכיר את כל המושגים.
קרא עוד

כל מה שצריך לדעת על היטל השבחה בישראל

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

ועדה מקומית לתכנון ובנייה המאשרת הפשרת קרקע או תכנית בניין עיר ומביאה בכך לעליית ערכו של נכס דורשת מבעל המקרקעין או מחוכר לדורות לשלם היטל השבחה.

תשלום ההיטל הוא חובה ומוטל על הבעלים או החוכר לדורות, למעט מקרים בהם נקבע בחוזה מכר כי הקונה נושא בעלויות. יחד עם זאת, הסדר כזה אינו מחייב את מעורבות הועדה המקומית ונערך בין הצדדים. כל נכס שמושבח חייב בתשלום היטל. ההתניה היחידה היא אכן עלייה בערך המקרקעין, משום שלא כל מקרה של הפשרת קרקע או אישור תכנית בניין עיר אכן מביאים לתוצאה הזו.
קרא עוד

יתרונות רכישת קרקע חקלאית על פני רכישת דירה

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

הטרנד הנוכחי של רכישת קרקע חקלאית

על אף הרקע הקשה של מצוקת השטחים לבנייה ומצבם של מחירי הנדל"ן, ישנו טרנד חדש שמתחזק מיום ליום: רכישת קרקע חקלאית. משמעות הדבר היא, שאנשים רוכשים שטחים שאינם למטרת בנייה, בשאיפה שהצהרות הממשלה תבואנה לידי מימוש והקרקע לבנייה תופשר ביום מן הימים – וכך, יוכלו אותם רוכשים להקים על אדמה זו את ביתם, או ייתכן שאף למכור אותה לכל המרבה במחיר (כאשר הכוונה היא לקבלנים, שקרוב לוודאי יבנו עליה פרויקטים של מגורים).
קרא עוד

קרקעות חקלאיות – מגמת ההתעוררות

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

רכישת קרקע חקלאית כהשקעה לטווח הארוך נחשבת כיום לאפיק השקעה פופולארי וסולידי יחסית בארץ ובעולם.

התעוררות השוק
בסוף שנות התשעים ניכרה מגמת התעניינות של משקיעים פוטנציאליים ברכישת מגרשים חקלאיים, אך בשנים שלאחר מכן, היה הענף רדום. בשנה האחרונה, ועוד יותר מכך, במחצית השנה האחרונה, ניכרת מגמת התעוררות בשוק, אשר הופכת עם הזמן להסתערות על שטחים חקלאיים שהינם בעלי פוטנציאל להפשרה בעתיד הקרוב או הרחוק. ההתעניינות בשטחים חקלאיים ניכרת גם בקרב יהודים תושבי חו"ל, כמו יהודי צרפת ויהודי ארצות הברית, הרוכשים שטחים חקלאיים מסיבות אידיאולוגיות, או סתם כהשקעה טובה לטווח הרחוק, שתאפשר להם בבוא היום להקים אחוזת פאר משלהם בארץ, במחיר סביר ביחס למחירי שוק הנדל"ן.
קרא עוד

פרדס חנה כרכור – כרטיס ביקור

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

קרקע חקלאית בפרדס חנה נחשבת כיום לאחד הלהיטים החמים ביותר בשוק הנדל"ן, כשחברות כמו גם יזמים פרטיים העוסקים בתחום הנדל"ן מסמנים את האזור כיעד המועדף להשקעה בקרקעות חקלאיות. למה ומדוע? כל הסיבות לקניית קרקע בפרדס חנה – כרכור בכתבה שלפניכם.

קרא עוד

איך בוחרים מגרשים חקלאיים להשקעה?

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

רכישת קרקעות חקלאיות שהינן בעלות פוטנציאל להפשרה לבנייה, נחשבת לאפיק השקעה פופולארי בשנים האחרונות, אם בקרב תושבי ישראל ואם בקרב יהודי התפוצות. השוק רווי בקרקעות העומדות למכירה, וכל רכישה עשויה להיות עסקת חיים או כישלון צורב. שאלת המיליון דולר היא: כיצד נבחר את קרקע הזהב שתופשר לבנייה בעתיד הקרוב עם מינימום סיכונים?
קרא עוד

מלאי הקרקעות החקלאיות הזמינות בישראל

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

מצב הבנייה בארץ צולע, מחירי הדירות מאמירים, והתוצאה- ביקוש הולך וגובר לקרקעות חקלאיות במחיר שפוי, תוך תקווה להפשרת הקרקע לבנייה בהקדם האפשרי. כתוצאה מכך, הביקוש חסר התקדים למגרשים חקלאיים אשר נצפה באחרונה, הביא לצמצום משמעותי במלאי הקרקעות באזורים הנחשבים לאטרקטיביים.
קרא עוד

הפשרת קרקעות

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

בשנים האחרונות הפך החיפוש אחר רכישת קרקעות להפשרה לטרנד בקרב רבים שידם אינה משיגה לרכוש דירה עקב עליית המחירים הגדולה מאז שנת 2007. קרקע חקלאית להפשרה נתפסת בעיני רבים כהזדמנות להגיע תוך כמה שנים לבית משל עצמם עם השבחת הקרקע ועלייה של מאות אחוזים בשווי הקרקע כאשר היא תופשר לבנייה בפועל.
קרא עוד

מגרשים לבניה עצמית

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

מגרשים לבניה עצמית הם חלום של רבים. רבים מעוניינים לחיות בבית צמוד קרקע משלהם ואת הבית הם רוצים לבנות בעצמם ולא לרכוש מן המוכן. החלום של בניית בית הוא בדרך כלל חד פעמי ואלה המעוניינים לעשות זאת יודעים שתהיה להם הזדמנות של פעם בחיים לבנות בית בדיוק כמו שחלמו עליו, ומגרש לבניה עצמית מאפשר את מימוש החלום הזה. חלום זה הוא לא רק חלום "הבית הפרטי שלי", אלא שבמצב שוק הנדל"ן נכון להיום בארץ רבים מחפשים אלטרנטיבות לחסכון ויש תחושה כי רכישת מגרשים לבניה עצמית יכולה להוות מקור לחיסכון בענף זה.

ממי לרכוש מגרשים לבנייה?
כאשר מחפשים מגרשים לבניה עצמית מוטב לא לעשות זאת לבד, במיוחד אם אתם טירונים בתחום. זו לא בושה להיעזר באנשי מקצוע שיוכלו לייעץ לכם בשורה שלמה של תחומים הקשורים לרכישת מגרשים לבנייה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה – התקשרו אלינו: 03-6019000
קרא עוד

מגרשים למכירה בצפון – פרדס חנה חדרה והסביבה

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

הצטרפו להזדמנות חד פעמית לרכישת קרקע חקלאית השוכנת בצמוד לשכונות המגורים נווה אשר ומגד – מגרשים החל מ-129,000 ₪. פנו אלינו לפרטים נוספים: 03-6019000

קרא עוד

מגרשים חקלאיים למכירה

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

תמרורי אזהרה בחיפוש מגרשים חקלאיים למכירה

ישנם מספר סימנים אשר יכולים לעזור לכם לזהות סיכונים המלווים רכישה של מגרשים חקלאיים למכירה. לא כל מגרש חקלאי העומד למכירה מבטיח תשואה גבוהה. כיום יש לא מעט גורמים בעלי אינטרסים, קבלנים ואפילו רשויות מקומיות המונעות מידע אובייקטיבי מהציבור הרחב.

על מנת להתמודד עם הסיכונים הללו יש לערב מוקדם ככל האפשר את אנשי המקצוע האובייקטיביים. בנוסף, כדאי לערוך שורה של בדיקות מקבילות ולמנוע עוגמת נפש.

זקוקים ליעוץ? אנו עומדים לשירותכם – התקשרו: 03-6019000 ונשמח לעזור.
קרא עוד

קרקע חקלאית להפשרה כהזדמנות עסקית

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

רבים מתייחסים אל קרקע חקלאית להפשרה בתור הזדמנות עסקית ייחודית. הסיבה לכך היא מצד אחד התשואה הגבוהה המלווה רכישת של קרקע חקלאית, ומצד שני הביקוש הגדל לקרקע זמינה מצד לקוחות פרטיים, קבלנים, יזמי נדל"ן ועוד.

המחסור בקרקעות בישראל מביא לעלייה במחירי הדירות, מה שמחייב את המדינה לבצע פעולות הפשרה יזומות. הקרקעות הללו הן בעלי פוטנציאל להשבחה אדירה ויצירת מערך תשואות איכותי. על מנת לרכוש קרקע חקלאית להפשרה ולנצל את ההזדמנות העסקית יש לבצע שורה של בדיקות חשובות.

זקוקים ליעוץ מקצועי? אנו עומדים לשירותכם – התקשרו: 03-6019000 ונשמח לעזור.

קרא עוד

מחיר קרקע חקלאית

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

פרמטרים בקביעת מחיר קרקע חקלאית

מחיר קרקע חקלאית מהווה אינדיקציה חשובה לבדיקת כדאיות ההשקעה. מלבד תקופת ההפשרה והייעוד של הקרקע, המחיר עוזר למשקיעים להשוות בין ההצעות השונות. הביקוש לרכישת קרקעות חקלאיות הוא תוצאה של מחסור בשטחי בנייה, ולכן קרקעות חקלאיות הן כיום אפיק השקעה אטרקטיבי עם תשואות גבוהות במיוחד.

קרקעות חקלאיות, בשל מחירן המשתלם, נחשבות להשקעה כלכלית אשר אינה מצריכה נטילת סיכון גבוה. זו השקעה המתאימה גם לבעלי ממון וללקוחות מבוססים, וגם למשפחות או לצעירים הנמצאים בתחילת דרכם ומעוניינים לנצל את המצב שנוצר.

מלאי הקרקעות בישראל הולך ומצטמצם אך האוכלוסייה ממשיכה לגדול, וזיהוי נכון של מחיר קרקע חקלאית והשקעה מושכלת מבטיחים את שביעות הרצון של הלקוחות. על מנת להשיג את המטרה הזו כדאי להכיר את הפרמטרים הבולטים בקביעת מחיר קרקע חקלאית, ולערב אנשי מקצוע מוקדם ככל האפשר.

זקוקים ליעוץ מקצועי? אנו עומדים לשירותכם – התקשרו: 03-6019000 ונשמח לעזור.

קרא עוד

כל הבדיקות סביב שטח חקלאי למכירה

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

רוב המשקיעים המעוניינים להניב תשואות משוק הנדל"ן מכירים את היתרונות של שטחים חקלאיים ושטחים המופשרים על ידי המדינה, אך רק מעט יודעים כיצד לנצל אותם. הסיבה לפער הזה היא חיפוש אחר קיצורי דרך והיעדר בדיקות מתאימות.

בעזרת בדיקות מקיפות ניתן להבטיח רכישה מוצלחת של שטחים אשר עומדים למכירה. את הרכישה הזו ניתן ליישם עם בנייה פרטית, השקעה ארוכת טווח ועוד. שטחים חקלאים למכירה מפוזרים בכל רחבי הארץ ולכל שטח חקלאי יש יתרונות אחרים. יחד עם זאת, הבדיקות רלוונטיות עבור כל סוגי השטחים החקלאיים ללא יוצא מן הכלל.

זקוקים ליעוץ מקצועי? אנו עומדים לשירותכם – התקשרו: 03-6019000 ונשמח לעזור.

קרא עוד

חישוב מס רכישה על קרקע

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

חישוב מס רכישה על קרקע

על פי מדרגות המס של שנת 2015, מס רכישה על קרקע עומד על 6% מהשקל הראשון. יחד עם זאת, מרכיב הבניה אינו מחויב במס רכישה. זהו נתון חשוב עבור משקיעים המשווים בין בנייה עצמית לבין קנייה מקבלן.

רכישת בית כולל מגרש תחויב במס רכישה על כל מחיר העסקה בהתאם לנתונים ולדירוג המס של הרוכש. כאשר רוכשים מגיעים לבצע עסקה מול קבלן ואין ברשותם דירה נוספת, המס יהיה 0%-10%. בדירה נוספת מדרגות המס גבוהות יותר ועומדות על 8% ו-10%.

בעת חישוב מס רכישה על קרקע חשוב להכיר את הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על המחיר הסופי:
– על חלק השווי שעד 1,568,800 ₪: 0%
– על חלק השווי שבין 1,568,800  ₪ – 1,860,790 ₪ – 3.5%
– על חלק השווי שבין 1,860,790 ₪ – 4,800,605 ₪– 5%
– על חלק השווי שבין 4,800,605  ₪ – 16,002,015 ₪ – 8%
– על חלק השווי שמעל 16,002,015  ₪ – 10%

כיצד מס רכישה במגרש משפיע על המשקיע?

מס רכישה של מגרש יכול להשפיע על מערך השיקולים של המשקיע. בין אם מדובר על מס רכישה בלבד או על מס של מרכיב הבניה, העלות עשויה להגיע למאות אלפי שקלים. זו הסיבה שמאוד מומלץ לברר לגבי כל היטלי ההשבחה ועלויות הנלוות של רכישת קרקעות.

מס רכישה של קרקע נועד על מנת לספק למדינה אפיק רווח משמעותי. מצד אחד, המדינה והרשויות המקומיות מקפידות על גביית מס רכישה בקרקע. מצד שני, מס רכישה על מגרש וקרקע אינו אמור למנוע את ההשקעות. יש אינטרס משותף הקיים בקרב המדינה והמשקיעים כאחד. האינטרס הזה דורש השקעות נדל"ן, פיתוח איזורי ספר ופריפריה ובעיקר הפשרה של קרקעות. על מנת להשיג את האינטרס הזה יש צורך בזיהוי הזדמנויות השקעה, תוך התחשבות בעלויות המס וההיטלים.

עזרה בחישוב מס רכישה על קרקע

יש מספר דרכים באמצעותן ניתן לחשב מס רכישה על קרקע. הדרך המומלצת והאפקטיבית ביותר היא לפנות אל חברה המתמחה בקרקעות להשקעה. לחברה כזו יש צוות מיומן של רואי חשבון, עורכי דין וגורמים נוספים המכירים את כל השיקולים של מס רכישה על קרקע. החברות מתמחות באיתור ומכירה של קרקעות חקלאיות במיקומים אסטרטגיים.

זקוקים לייעוץ מקצועי? אנחנו לשירותכם. התקשרו: 03-6019000 ונשמח לעזור בכל שאלה.
קרא עוד

שינוי ייעוד קרקע חקלאית

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

כך מבצעים שינוי ייעוד קרקע חקלאית

השימושים המותרים בקרקע חקלאית הם חקלאיים בלבד, בניגוד לקרקעות אחרות אשר עליהן ניתן להקים נכסים, מבנים, דירות ועוד. שינוי ייעוד קרקע חקלאית הוא שלב קריטי ביישום תשואות ופוטנציאל רווח של קרקעות המיועדות להפשרה.

למעשה, קרקע חקלאית אשר לא עוברת שינוי ייעוד אינה יכולה לשמש את בעליה לכלום מלבד גידולים חקלאיים. השווי של קרקע חקלאית נמוך בצורה משמעותית מהשווי של קרקעות ומגרשים שכבר הופשרו. ההפשרה מייצגת מצב בו הקרקע הופכת להיות מותרת לבנייה.

זקוקים לייעוץ מקצועי? נשמח לעזור. התקשרו אלינו: 03-6019000

קרא עוד

המדריך השלם לנושא היטל השבחה בישראל

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מכל בעל מקרקעין או חוכר לדורות בגין עליית שווי המקרקעין. התשלום מועבר לוועדה המקומית אשר אישרה את התכנית ובכך תרמה לעליית הערך. למעשה, היטל השבחה הוא סוג של מס עקיף הנגבה מבעלי זכויות במקרקעין. יחד עם זאת, בניגוד למיסים אחרים מוטל היטל ההשבחה על החוכר לדורות או על בעלי המקרקעין ולא על הקונה.

הדרך היחידה להעביר את נטל התשלום לאחריותו של הקונה היא באמצעות הוספת סעיף פנימי בין הצדדים, אך פעולה זו אינה מחייבת כאמור את הוועדה המקומית. עוד כדאי לציין כי אופיו הנוכחי של היטל השבחה ייחודי יחסית לישראל וקשה למצוא אותו במקומות אחרים.

המסגרת הנורמטיבית של היטל השבחה קבועה בסעיף 196א לחוק התכנון והבנייה. החוק הזה מעניק את המנדט לועדה המקומית, מגדיר את תחום האחריות שלה ומהווה את הבסיס המשפטי והמעשי לגביית היטל השבחה

זקוקים לייעוץ מקצועי? התקשרו אלינו: 03-6019000 ונשמח לעמוד לשירותכם.

קרא עוד

השבחת קרקע מצד בעל המקרקעין

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

השבחה של קרקע דורשת לא מעט מאמץ ומשאבים מצד בעל המקרקעין. מומלץ לפנות אל חברה המתמחה בנושא על מנת למצות את הפוטנציאל של השבחת קרקע, אולם כדאי להכיר קודם כל את ההתנהלות סביב התחום.

התנהלות עסקית סביב השבחת קרקע באה לידי ביטוי במספר היבטים. ההיבט הראשון דורש ייצוג של בעלי מקרקעין ותקשורת מול משקיעים פוטנציאליים. היבט אחר הוא מנהלי ובירוקרטי, ובו מתנהלים תהליכים לצורך שינוי ייעוד המקרקעין ו/או תכנון מחדש במקרה בו הקרקע כלל אינה מתוכננת. השבחת קרקע מסתיימת רק לאחר ייצוג מול בעלי עניין, גורמים קבלניים, יזמים או משקיעים. החתימה על החוזה היא השלב האחרון בהשבחת קרקע אולם קודמים לה לא מעט שיקולים והתלבטויות.

זקוקים לייעוץ מקצועי? התקשרו אלינו: 03-6019000 או מלאו את הטופס באתר, ונשמח לעמוד לשירותכם.

קרא עוד

מדוע קרקע חקלאית נחשבת השקעה בטוחה?

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

כל השקעה נושאת בחובה אלמנט של סיכון אך ניתן לצמצם אותו במידה ומתנהלים בצורה נכונה. קרקע חקלאית לדוגמא היא נכס משמעותי עבור מי שמתעניין בתחום של נדל"ן להשקעה. קרקע חקלאית נחשבת השקעה כדאית ובטוחה, המתאימה הן עבור גופים גדולים ובעלי ממון והן עבור המשק הפרטי.

זקוקים לייעוץ מקצועי בנושא קרקע חקלאית? התקשרו אלינו: 03-6019000 או מלאו את הטופס באתר, ונשמח לעזור.

קרא עוד

התשואות בהשקעה בקרקע חקלאית עם השנים

By 6th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

השנים האחרונות הוכיחו כי קרקע חקלאית היא השקעה כדאית ונבונה. אמנם גם היום קיימות עתודות רבות של קרקע חקלאית אשר לאורך השנים משתנה ייעודם, אך אין ספק לגבי גרף העלייה המשמעותי של התשואות. הגידול באוכלוסייה והצורך בקרקעות למטרות אורבניות הפכו את הנושא של השקעה בקרקע חקלאית לאפיק מניב ואטרקטיבי כמעט ללא תחרות.

לדוגמא, מאיזור גדרה ועד איזור חדרה עלו התשואות בהשקעה בקרקע חקלאית בשנים האחרונות בעשרות אחוזים. הסיבה לכך היא מחסור בקרקעות לבנייה במקביל לביקושים גבוהים.

זקוקים לייעוץ מקצועי? התקשרו אלינו: 03-6019000 ונשמח לעמוד לשירותכם.

קרא עוד

טיפים ועצות לקראת חיפוש שטחים למכירה

By 3rd אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

שטחים למכירה נחשבים לנכס המשתלם ביותר בישראל. במדינה קטנה עם תל"ג גבוה, קצב אדיר של אחוזי גידול באוכלוסייה ומשקיעים רבים, שטחים למכירה יכולים לספק תשואות גבוהות.

הביקוש לדיור וקרקעות עולה מדי שנה וכדאי לקחת חלק פעיל בתחום הנדל"ן באמצעות חיפוש אחר שטחים למכירה המהווים אטרקציה או בעלי פוטנציאל גדול לתשואה גבוהה. בערים הגדולות השטחים הללו מגיעים למחירים מרקיעי שחקים, אולם אחוזי התשואה מתפזרים גם לעבר הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. אם בעבר שטחים למכירה בצפון היו זולים בהרבה מאשר שטחים למכירה במרכז, הרי שכיום המצב מתחיל להתאזן.

זקוקים לייעוץ מקצועי? התקשרו אלינו: 03-6019000 או מלאו את הטופס באתר, ונשמח לעזור.

קרא עוד

חיפוש קרקע חקלאית למכירה

By 3rd אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

חיפוש אחר קרקע חקלאית למכירה
הדרך הנכונה למצוא קרקעות חקלאיות למכירה היא להתייעץ עם אנשי מקצוע אשר יכולים לזהות את הזדמנויות הנדל"ן הבולטות, להמליץ על דרכי פעולה ולמנוע הוצאה לא מבוקרת של כספים ומשאבים. מכירת קרקע חקלאית מלווה בבדיקת אינדיקציות שונות ובהיכרות עם ההגבלות הבירוקרטיות.

אנשי המקצוע שלנו עומדים לשירותכם – התקשרו: 03-6019000 ונשמח לעזור.

קרא עוד

שינוי גודל גופנים
ניגודיות