תוכנית בניין עיר (תב"ע) – שורשים – הזרוע הישראלית של חברת ברזיל ישראל

השקעה עם שורשים, הזרוע הישראלית של חברת הנדל"ן ברזיל-ישראל

צור קשר

מגדל ב.ס.ר 3, קומה 26 בני ברקרחוב מצדה 9

9:00 - 19:00ראשון עד חמישי

03-6019000info@shorashym.co.il

תוכנית בניין עיר (תב"ע)

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

תוכנית בניין עיר (תב"ע)

ראשי התיבות של תב"ע מייצגים את המונח "תוכנית בניין עיר", אשר תפקידה הוא להסדיר את השימוש בקרקע בכל שטח נתון בתחומי מדינת ישראל. החוק מתייחס אל תוכניות מן הסוג הזה גם בשם תכנית מתאר ולכן כדאי להכיר את כל המושגים.

מה אומר חוק התכנון והבנייה?

על פי חוק התכנון והבנייה אשר נחקק בישראל בשנת 1965 אין לבצע כמעט כל פעולה בשטח מקרקעין ללא היתר של הוועדה המקומית. הגבלה זו הנה אקוטית עבור משקיעים המעוניינים לרכוש קרקע חקלאית המיועדת להפשרה, לצורך ביצוע עסקאות ויצירת רווחים.

הוועדה נותנת את ההיתר לביצוע פעולה במקרקעין על פי מה שנקבע בתכנית המתאר, שהיא כאמור התב"ע. המשמעות היא שפעולות אשר אינן חלק מהתב"ע לא יקבלו אישור ולא יוכלו לצאת לפועל. מעבר לכך, הוועדות המקומיות קובעות מדרג של התכניות הקיימות לצורך הסדרת השימוש בקרקע.

התכנית החשובה ביותר היא תכנית המתאר הארצית, אשר בה נקבעו פעולות על אדמות בכל רחבי הארץ. התכנית הכי פחות חשובה היא זו הנערכת במסגרת מפורטת ובסמכות הוועדה המקומית עצמה.

המסמכים המרכיבים את התב"ע: תשריט ותקנון

שני המסמכים העיקריים אשר אותם ניתן למצוא בתוך התב"ע נקראים תשריט ותקנון. כל שאר המסמכים הם נספחים, אותם יש לצרף על פי דרישה או צורך ספציפי.

התשריט הוא מסמך גרפי המשרטט מפה של המצב המוצע בתכנית המתאר. לא כל מפה עומדת בתנאים של הוועדה המקומית, משום שעליה צריכים להיות מסומנים חלוקת הקרקע ליחידות, הייעוד של כל יחידת קניין, דרכים ותשתיות ועוד. התשריט נערך על פי נוהל מבא"ת של משרד הפנים: "מבנה אחיד לתוכניות".
המבא"ת מגדיר את תכולת התשריט, את ההנחיות לעריכת מפת המדידה, את התבנית המוגדרת להוראות ואת כל ייעודי הקרקע ברשימה סגורה. כל הסימנים המופיעים על התשריט מבוארים בהוראות, שהן התקנון.
את התקנון יש לקרוא כמקשה אחת עם התשריט כאשר יחד עם נחשבים למסמך משפטי תקף. התקנון מפרט את כל הנתונים עליהם יש לדון ומביא את האישורים על התכנית, על השימוש בקרקע ועל ההנחיות למימוש.

חשיבות התב"ע בהפשרת קרקעות חקלאיות

כפי שאפשר להבין, התב"ע היא הדרך היחידה על פיה יכולה הוועדה המקומית לקבל החלטות לגבי הסדר השימוש בקרקעות. התב"ע צריכה להיות מפורטת, מדויקת וחוקית.

משקיעים אשר אינם בקיאים בהשלכות המשפטיות של ניסוח תב"ע אינם יכולים להגיש את הבקשה לבדם. עליהם לפנות אל חברות המתמחות בהפשרת קרקעות חקלאיות, לקבל ייעוץ ולפקח על עריכת המסמך המשפטי. נהלי משרד הפנים, מנהל מקרקעי ישראל וגופים אחרים אשר מעורבים בהפשרת קרקעות ברורים מאוד.

מהבחינה הזו התב"ע היא אינה פריבילגיה, אלא תנאי לשימוש בקרקעות מכל סוג. מלבד ההתחייבות לקידום ההפשרה, התב"ע תבטיח כי הקרקע תנוצל בהזדמנות האופטימאלית עבור המשקיע.

למידע נוסף פנו אל נציג חברת שורשים קרקע חקלאית.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות