פטור ממס שבח והיטל השבחה – שורשים – הזרוע הישראלית של חברת ברזיל ישראל

השקעה עם שורשים, הזרוע הישראלית של חברת הנדל"ן ברזיל-ישראל

צור קשר

מגדל ב.ס.ר 3, קומה 26 בני ברקרחוב מצדה 9

9:00 - 19:00ראשון עד חמישי

03-6019000info@shorashym.co.il

פטור ממס שבח והיטל השבחה

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות
  • שר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו, כי לא תחול לגביהם חובת תשלום היטל השבחה.
  • השבחה במקרקעין למגורים הנכללים באזור שיקום.
  • השבחה במקרקעין של מוסד לחינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט או במקרקעין של הקדש ציבורי שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים.
  • זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון.
  • השבחה במקרקעין שבעליהם החזיקו בהם ערב ההשבחה עשר שנים לפחות, והם משמשים לבניה או להרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו וההשבחה נובעת מתוכנית שאושרה.
  • פטור מהיטל השבחה במקרה של בניית דירת מגורים בשטח של עד 140 מ"ר, ואם בעל המקרקעין או קרובו מתכוונים להתגורר בדירה שתבנה למשך תקופה שלא תפחת מ-4 שנים.

פטור ממס שבח:

כל נכס הנמכר כיום מחויב במס שבח כאחוז מההפרש בין ערך המכירה לערך הקנייה.

מס השבח מחויב כעת במימוש הנכס – כלומר במכירה. בתנאים מסוימים ניתן מאפשר החוק לקבל פטור מתשלום מס שבח על מכירת דירת מגורים אחת למספר שנים. על משקיע הרוכש כיום קרקע חקלאית לצורך השקעה לתכנן את מועד המכירה ע"מ ליהנות מהפטור. לאחר הבנייה על הקרקע יוכל המשקיע למכור את הדירה וליהנות מפטור במס שבח במידה ועמד בתנאי הפטור.

פטור מהיטל השבחה:

היטל השבחה הינו תשלום בסך 50% מעליית ערך הקרקע בעקבות ההשבחה כפי שמחושבת ע"י שמאי הועדה. כיום ישנם פטורים שונים להיטל השבחה שחשוב להכיר כאשר רוכשים קרקע לצורך השקעה עתידית.

היטל השבחה משולם ביום מימוש הזכויות, כלומר מכירת המגרש, העברתו, או הוצאת היתר בנייה.

עפ"י חוק, ע"מ ליהנות מפטור בהיטל השבחה, על הרוכש לבנות מגורים על הקרקע. פטור מהיטל השבחה ניתן כיום על בניית יחידה עד 140 מ"ר בתנאי שבעלי הקרקע או משפחה מקרבה ראשונה יתגוררו בדירה לפחות 4 שנים.

בעת הוצאת היתר הבנייה מתחייב מוציא ההיתר לקיים את תנאי הפטור וכך איננו מחיוב בתשלום ההיטל.

מומלץ להתייעץ עם שמאי או יועץ מס לקיום תחשיבי המס הנכונים בהתאם להוראות השעה המתעדכנות מעת לעת. אין לראות במידע זה תחליף לייעוץ מס או התחייבות לביצוע פעולה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות