מילון מונחי יסוד – שורשים – הזרוע הישראלית של חברת ברזיל ישראל

השקעה עם שורשים, הזרוע הישראלית של חברת הנדל"ן ברזיל-ישראל

צור קשר

מגדל ב.ס.ר 3, קומה 26 בני ברקרחוב מצדה 9

9:00 - 19:00ראשון עד חמישי

03-6019000info@shorashym.co.il

מילון מונחי יסוד

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

ייעודי קרקע

הגדרת סוג הפעילות שיתקיים בשטח מסוים, למשל: מגורים, תעסוקה, בניינים, מוסדות ציבור ועוד.
הייעוד מסומן בתשריט התוכנית ומוגדר בהוראות התוכנית.

שימושים מותרים

הפעילויות המותרות בייעוד קרקע מסוים שנקבע בתוכנית. השימושים מפרטים את ההגדרה הכללית של ייעוד הקרקע. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד "מגורים", מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

תוכנית מפורטת

תוכנית המפרטת את תוכנית המתאר המקומית. התוכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה. בנוסף, קובעת התוכנית את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה הבניינים ושטחי הבנייה המותרים. תוכנית מפורטת מהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה.

תוכנית בניין עיר

תוכנית בניין עיר (תב"ע) היא כינוי נפוץ לתוכנית מתאר או לתוכנית מפורטת.

תשריט התוכנית

תשריט התוכנית הוא מפה המציגה את שטח התוכנית. בתשריט מסומנים יעודי הקרקע על ידי צבעים שונים, והוראות כתובות נוספות של התוכנית מסומנות בדרך כלל על ידי סמלים. התשריט מאפשר להבין כיצד הוראות התוכנית הכתובות חלות במרחב גיאוגרפי נתון.

הוראות התוכנית

הוראות התוכנית (מכונות לפעמים גם "תקנון") הן המלל הכתוב הקובע מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתוכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התוכנית מנוסחות כמסמך משפטי.

וועדה מרחבית לתכנון ובנייה

הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה, היא המוסמכת לדון בתוכנית ולהמליץ על אישור תוכנית המתאר המקומית בפני הוועדה המחוזית.

וועדה מחוזית לתכנון ובנייה

הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. וועדה זו היא המוסמכת לאשר את תוכנית המתאר המקומית.

הפקעה לצורך שטחים ציבוריים

השטח שנמכר הינו ברוטו. בפועל עד 40% יופקע לשטח ציבורי וכבישים בפיצוי נמוך לבעל הקרקע.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות