כל מה שצריך לדעת על היטל השבחה בישראל – שורשים – הזרוע הישראלית של חברת ברזיל ישראל

השקעה עם שורשים, הזרוע הישראלית של חברת הנדל"ן ברזיל-ישראל

צור קשר

מגדל ב.ס.ר 3, קומה 26 בני ברקרחוב מצדה 9

9:00 - 19:00ראשון עד חמישי

03-6019000info@shorashym.co.il

כל מה שצריך לדעת על היטל השבחה בישראל

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

ועדה מקומית לתכנון ובנייה המאשרת הפשרת קרקע או תכנית בניין עיר ומביאה בכך לעליית ערכו של נכס דורשת מבעל המקרקעין או מחוכר לדורות לשלם היטל השבחה.

תשלום ההיטל הוא חובה ומוטל על הבעלים או החוכר לדורות, למעט מקרים בהם נקבע בחוזה מכר כי הקונה נושא בעלויות. יחד עם זאת, הסדר כזה אינו מחייב את מעורבות הועדה המקומית ונערך בין הצדדים. כל נכס שמושבח חייב בתשלום היטל. ההתניה היחידה היא אכן עלייה בערך המקרקעין, משום שלא כל מקרה של הפשרת קרקע או אישור תכנית בניין עיר אכן מביאים לתוצאה הזו.

מתי יש צורך בתשלום ההיטל?

היטל השבחה יכול גם לנבוע כתוצאה ממתן אישורי הקלה או שימוש חורג. התכניות היחידות עליהן לא מוטל היטל ההשבחה הן אלו שאושרו לפני תאריך 1.7.75. בכל הנוגע אל הפשרת קרקעות או אישור תכנית בניין עיר, ההיטל חל על מקרקעין בתוך התכנית וגם על מקרקעין הגובלים בתחום שלה.

הגובה של ההיטל הוא כמחצית מעליית השווי עקב האישור. חשוב לדעת כי מועד התשלום הוא ביום "מימוש הזכויות". לדוגמא, אם בעל מקרקעין או חוכר לדורות מחכה להפשרת קרקעות ואישור תכנית בניין עיר לא חלה עליו חובת התשלום עד יום תחילת המימוש בפועל. לצורך חישוב גובה ההיטל ושווי ההשבחה נלקח בחשבון היום בו אושרה התכנית המשביחה. בהקשר הזה אין הבדל בין היטלים כתוצאה מאישורי תכנית בניין עיר, אישורי הקלה או אישורי שימוש חורג. חוק זה יוצר מצב בו אישור של תכנית משביחה בתקופת שגשוג אך מכירה של הנכס בתקופת שפל עשוי ההיטל להיות גבוה משווי ההשבחה.

מטרת ההיטל

היטל ההשבחה אמור לכסות את הוצאות הועדה המקומית אך יש לו מספר מטרות נוספות. ההיטל יכול לגבות רכישת מקרקעין לצרכי ציבור או לממן תשלום פיצויים בגין ירידת ערך. ההיטל נקבע לראשונה במסגרת תיקון 18 לחוק התכנון והבנייה, אך במהלך השנים השתנה מעט וכיום ישנן תוספות אשר מטרתן קיצור התהליכים.

זכאות לפטור

ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה במידה ועונים על קריטריונים מסוימים. השבחה של מקרקעין עבור מגורים בשכונות שיקום, או בתוך יישובים עליהם החליטו שר הבינוי והשיכון ושר הפנים כי הם זכאים לפטור, לא חייבת בהיטל. גם השבחה של מוסדות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה וכדומה מקבלים פטור מן הסוג הזה. בענף הבנייה הפרטית, הרחבה בשטח שאינו עולה על 140 מ"ר ומגורים של הבעלים 4 שנים לפחות מתום הבנייה משחררים מהצורך בתשלום ההיטל.

לסיכום, עם הפשרת קרקע חקלאית ואישור התכנית בניין עיר צפוי לחול גם היטל ההשבחה. כדאי לברר מראש את גובהו הצפוי, לבדוק זכאות לפטור ולהתייעץ עם אנשי מקצוע על מנת לקבל את המידע המלא.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות