חברת הניהול היא הגוף המוביל את תהליך ההפשרה – שורשים – הזרוע הישראלית של חברת ברזיל ישראל

השקעה עם שורשים, הזרוע הישראלית של חברת הנדל"ן ברזיל-ישראל

צור קשר

מגדל ב.ס.ר 3, קומה 26 בני ברקרחוב מצדה 9

9:00 - 19:00ראשון עד חמישי

03-6019000info@shorashym.co.il

חברת הניהול היא הגוף המוביל את תהליך ההפשרה

By 7th אוגוסט, 2017 קרקעות אין תגובות

חברת הניהול עוסקת בכל הנוגע לעניינים הנוגעים לניהול תהליך הפשרת הקרקע. חברת הניהול מתחייבת לבצעה את תפקידה במקצועיות, מיומנות, תום לב וברמה ובאיכות גבוהים.

מתן שירותי הניהול חל ממועד כניסתו לתוקף של הסכם המכר, ועד למועד אישור התוכנית.

קידום ההפרשה לאורך כל הדרך

החברה תפעל לצורך קידומה ואישורה של התוכנית עבור הרוכשים בהתקשרות עם מתכנן / אדריכל / מומחים / מודדים / בעלי מקצוע וכיוצ"ב.

שירותי ייעוץ צמודים

החברה תעניק לרוכש שירותי ליווי וייעוץ בכל הנוגע לניהול המקרקעין, הפנייה לייעוץ מס ביום ההפשרה, רישום זכויות הרוכש עליהם במושע יחד עם רוכשים נוספים וכיוצ"ב.

דיווחים שוטפים

אחת לשישה חודשים מרגע הגשת התוכניות לוועדה, החברה תיתן דין וחשבון המפרט את התקדמות הפרויקט.

החברה תבצע כל מטלה, בחינה, בדיקה או דרישה ותמליץ או תבחר בעל מקצוע כלשהו בעל הכישורים, היכולות והניסיון המתאים והמוכח בתחום התמחותו.

תשלום רק בעבור תוצאות

בתמורה לשירותי הניהול ,על פי הסכם הניהול, ישלם הרוכש לחברה דמי ניהול בשיעור השווה ל 4% משווי המקרקעין לאחר שינוי הייעוד ואישור התוכנית.

למידע נוסף 03-6019000

שינוי גודל גופנים
ניגודיות